ARCHITECTURAL MESS

Ongoing collection, Est. 2016
Unique pieces and serial pieces

Marginal note

One of a kind piece: the only one in its kind

Unique piece: multiple editions, never exactly the same

Serial piece: possible to remake

The rings are combinations of shapes and styles with playfully set stones.

I examine the boundary between art and design and the boundary between the conceptual and the applied function of jewellery. Above all I strive for a perfect balance.

From this a visual language of asymmetry with

complimentary shapes has emerged.

Like a big city full of contrasting residents and buildings, like the beauty of an architectural mess.

Most of these rings are limited edition pieces.

The circulation varies per ring. The collection continues to grow with new designs.

-

De ringen zijn combinaties van vormen en stijlen met stenen die op een speelse manier zijn gezet. Ik onderzoek zowel de grens tussen kunst en vormgeving als de grens tussen de conceptuele en toegepaste functie van sieraden. Boven alles streef ik naar een perfecte balans.

Hiervandaan is een vormtaal van asymmetrie ontstaan waarbij geometrische en organische vormen samen dansen en elkaar complimenteren.

Als een grote stad waar de schoonheid voortkomt uit de diversiteit van haar gebouwen en bewoners. 

De meeste ringen uit deze collectie worden in een beperkte oplage gemaakt. De oplage verschilt per ring. De collectie blijft groeien met nieuwe ontwerpen.

 

Bespoke is possible via email.